Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Privacy

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.In het privacyreglement (www.levwn.nl) is beschreven hoe de school omgaat metpersoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement ismet instemming van de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren enbegeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers bij de inschrijving op onzeschool. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens overleerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzonderepersoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van eenleerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteemParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt totmedewerkers van LEV-WN die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor deuitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt eenbeperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld eenleerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze vanons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daartoestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken meeheeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen,denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor deuitwisseling geen wettelijke grond bestaat, dan vragen wij vooraf toestemming aan deouders/verzorgers om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik vanfoto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andereouders/verzorgers en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allentijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mailaan de directeur.

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.De school heeft daar weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijnbij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen.

Copyright © De Wissel Utrecht | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud