Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Ketenpartners

De Wissel heeft twee contactpersonen en een vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen. Daarnaast zijn er verschillende ketenpartners met wie wij nauw samenwerken.

Groep7 1

Contactpersonen

Contactpersoon vanuit het team: Karolien Rieksen, leerkracht Contactpersoon vanuit de ouders: Fanneke van Til, moeder van Siem, Emma en Antje. Contactpersonen zijn er voor ouders en leerlingen die graag in vertrouwen een probleem of kwestie willen delen. Dit kan door een brief te deponeren in de blauwe brievenbus op het schoolplein of een email sturen naar r.rieksenl@levwn.nl of fannekevantil­@gmail.com. De contactpersonen gaan niet zozeer inhoudelijk in op het probleem of de kwestie, maar gaan op zoek naar de juiste persoon om het probleem / kwestie bespreekbaar te maken.

Vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersoon is Guus Meuleman. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-40700071 en via de email  g.meulemanvp@levwn.nl.

Hij woont in Kapelle en is werkzaam in de GGZ. Sinds 2019 is hij ook werkzaam als externe vertrouwenspersoon bij LEV-WN voor een aantal scholen, waaronder onze school. Als vertrouwenspersoon is het voor hem belangrijk mensen te ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind te maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige (werk) omgeving. 

Wij vinden het belangrijk dat er voor elke LEV-WN school een externe vertrouwenspersoon is. Stel er speelt iets tussen u / uw kind en de leerkracht. Of het is lastig om een kwestie op te lossen met een leerkracht of de directeur. In dat geval kan het prettig zijn contact te leggen met Guus. Hij is iemand die naar u luistert, u adviseert en ondersteunt en samen met u op zoek gaat naar een oplossing. Guus staat náást u. Samen gaan en staan wij voor een veilig schoolklimaat.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De jeugdgezondheidszorg is bedoeld voor alle kinderen en hun ouders. Deze zorg wordt verleend door jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Zij ondersteunen ouders bij het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen. Alle kinderen in groep 2 en groep 7 van de basisschool worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Ouders kunnen zelf ook met vragen terecht bij het JGZ-team van hun school. Onze jeugdverpleegkundige is Nadine op ten Noort. Kijk voor meer informatie op www.jeugdengezinutrecht.nl of neem direct contact op met het planningsteam via 030-286 33 00.

Leekracht en meisje achter laptop in de klas
Leerkrachten overleggen aan tafel en schoolbord

Leerplichtambtenaar

De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. Ouders/verzorgers zijn verplicht een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Gaat uw kind niet naar school, dan meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Onze leerplichtambtenaar is Leontine Koops.

Jongens overleggen over schoolwerk

Samenwerkingsverband

In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO werken ruim honderd basisscholen, vier speciale basisscholen en zes scholen voor speciaal onderwijs samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht voor 31.000 kinderen. Ons motto is ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat wij de samenwerking met scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen belangrijk vinden. Het betekent ook dat wij expertise en middelen optimaal in willen zetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur. Wij werken in zelforganiserende teams met consulenten Passend Onderwijs die expertise en advies bieden aan de scholen in hun wijk.

Buurtteam

Het Buurtteam ondersteunt gezinnen bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden, zoals opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen. Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht ouders adviseert om contact met het Buurtteam op te nemen of dat school ouders uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam. Contactgegevens: 030-7400508,  noordoost@buurtteamsutrecht.nlwww.buurtteamsutrecht.nl

Copyright © De Wissel Utrecht | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud