Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Werken aan goed gedrag

Pedagogisch klimaat

Wij werken dagelijks met elkaar aan een goed en veilig schoolklimaat, waar ieder kind zich welkom voelt en gezien wordt. Een veilige omgeving is de basis voor ieder kind om te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat werken wij actief met PBS (= positive behavior support), de Gouden weken en zijn alle leerkracht gecertificeerd voor de Kanjermethode.

Positief benaderen van goed gedrag

PBS is het positief benaderen van goed gedrag. Wij ervaren dagelijks dat kinderen goed gedrag kunnen leren. Elke ruimte in school vraagt om heldere afspraken zodat kinderen optimaal kunnen samenwerken en leren. Wij maken deze afspraken op basis van onze kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier. Ook van ouders en externen verwachten wij dat zij zich aan deze afspraken houden. Zo creëren wij met elkaar een veilig en prettig schoolklimaat.

IMG 5490

Gouden weken

De Gouden weken zijn de beginweken van het schooljaar. Deze zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de groep. Het proces van groepsvorming start na de zomervakantie weer opnieuw. De leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Wij gebruiken deze belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Iedere groep maakt ook groepsafspraken met elkaar. Deze afspraken zijn zichtbaar terug te vinden in de klas, zodat iedere leerling hieraan wordt herinnerd (als dat nodig is).

Kanjertraining

Kanjermethode

Onze Kanjermethode leert kinderen samen te leven, elkaars verschillen te waarderen, te kijken naar eigen gedrag en elkaar te steunen waar nodig. Zo creëren we een positieve en opbouwende sfeer. De Kanjerlessen worden in alle groepen geven, waardoor kinderen vanaf de kleuters al leren respectvol met zichzelf en anderen om te gaan. Kinderen leren sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, oplossingsstrategieën bij pesten en conflicten en bewustwording van de eigenheid van zichzelf.

Pestprotocol

Onze Kanjermethode leert kinderen samen te leven, elkaars verschillen te waarderen, te kijken naar eigen gedrag en elkaar te steunen waar nodig. Zo creëren we een positieve en opbouwende sfeer. De Kanjerlessen worden in alle groepen geven, waardoor kinderen vanaf de kleuters al leren respectvol met zichzelf en anderen om te gaan. Kinderen leren sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, oplossingsstrategieën bij pesten en conflicten en bewustwording van de eigenheid van zichzelf.

Ketenpartners

Copyright © De Wissel Utrecht | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud