Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Groepen

Ontdek alles over de groepen op De Wissel. Waar we op letten, wat we behandelen, welke doelen we nastreven, onze fijne leerkrachten en nog veel meer! Klik op de icoontjes voor meer informatie over de desbetreffende groep.

Groep0 1 wissel

Groep 1

Je bent 4 jaar en je mag voor het eerst naar school!

In groep 1 zitten de jongste kleuters. Dit is echt een mooie periode: de kinderen staan aan de basis van hun schoolcarrière. Voor veel kinderen en ouders is dat best een spannende periode, maar vooral ook een leuke periode! Wij doen ons best om kinderen en ouders een warm welkom te geven. We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien voelen en dat er een prettige sfeer is in de klas. Voelt een kind zich veilig, dan stimuleert dat de ontwikkeling.

Wat leren we in groep 1?

Er gebeurt veel op een dag. Jonge kleuters krijgen de tijd om vertrouwd te raken met elkaar, met de juf, met het dagritme en met de nieuwe routines. Het onderwijs dat we aanbieden gaat uit van de belevingswereld van het jonge kind. Spelen is de manier van leren. Taal- en rekendoelen verweven we in de hoeken waar de kleuters spelenderwijs vaardigheden leren. Verder besteden we aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het spelenderwijs leren.

Proberen en ontdekken

Kinderen in groep 1 maken een grote ontwikkeling door. Hun wereldje is eerst vooral gericht op het besef van de eigen ik, maar langzamerhand krijgen deze jonge kinderen belangstelling voor anderen en leren ze delen en overleggen. Zij leren luisteren naar een instructie en ervaren plezier in het leren van nieuwe dingen. Door te proberen en te ontdekken doen zij succeservaringen op en worden ze gestimuleerd in het eigen kunnen.

Groep2 1

Groep 2

Ik mag bijna naar groep 3!

In groep 2 zijn de kinderen al gewend aan het ritme van een schooldag. Ze zijn een stukje zelfstandiger dan in groep 1 en kunnen zich langer concentreren op hun werk. In groep 2 zetten we de kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier centraal vanuit de belevingswereld van de kinderen.

Leren vanuit spel

Kinderen ontwikkelen zich vanuit spel. Spelenderwijs motiveren wij de kinderen daarom te ontdekken en te leren. Dat doen we onder ander met thematisch onderwijs via de methode VierKeerWijzer. Deze methode gebruiken we ook in de andere groepen op school. We reiken kinderen verschillende technieken aan, waardoor kinderen leren zichzelf uit te drukken en zich verder te ontwikkelen op motorisch en sociaal emotioneel gebied.

Voorbereiding op groep 3

Kinderen ontwikkelen zich vanuit spel. Spelenderwijs motiveren wij de kinderen daarom te ontdekken en te leren. Dat doen we onder ander met thematisch onderwijs via de methode VierKeerWijzer. Deze methode gebruiken we ook in de andere groepen op school. We reiken kinderen verschillende technieken aan, waardoor kinderen leren zichzelf uit te drukken en zich verder te ontwikkelen op motorisch en sociaal emotioneel gebied.

Groep3 1

Groep 3

Hoera! Ik leer lezen!

In groep 3 mogen de kinderen echt achter een tafeltje zitten, met een eigen laatje met schriften, boeken en potloden. We werken meer uit werkboekjes en leren stil te werken. Natuurlijk blijven we ook spelen, knutselen, lachen, kletsen en voorlezen.

Bijzonder en leerzaam jaar

Groep 3 is een bijzonder en leerzaam jaar, want de kinderen leren lezen en rekenen. Aan het begin van het jaar leren we de letters. Dan begint ook het leesproces. Er gaat een wereld voor ze open! Met de kinderen die al verder zijn met lezen, bouwen we aan woordenschat en leren we bepaalde spellingcategorieën. Ook oefenen deze kinderen al met begrijpend lezen door verschillende vragen bij teksten te beantwoorden. Bij rekenen leggen we de basis voor de sommen die we in de hogere groepen gaan leren. We zijn veel bezig met de betekenis van getallen en we oefenen met de sommen tot 20. Termen als splitshuis, tweeling sommen en verliefde harten komen regelmatig terug in de klas. Ook oefenen we met schattend rekenen, meten en geld. We leren dit vaak spelenderwijs en we ontdekken veel door te doen.

Ook lekker bewegen

Tussen de lessen van lezen en rekenen bewegen we veel. Voor de gezelligheid, maar ook om spelenderwijs te leren. Als je beweegt tijdens het leren, word je lekker actief en daardoor kun je dingen vaak beter onthouden. 

Groep4

Groep 4

In de startblokken voor nieuwe avonturen

De kinderen die in groep 4 zitten hebben een interessante leeftijd. Waarom? Zeven jaar wordt beschouwd als een scharnierleeftijd. Zodra een kind kan lezen en schrijven, komt het in de wereld van volwassenen terecht. Ook de manier van denken verandert op deze leeftijd. Kinderen leren abstract te denken, waardoor ze anders naar het leven en naar de wereld kijken. Ook ontdekken ze steeds meer over zichzelf, hun eigen mogelijkheden en valkuilen en hun rol tussen de mensen om zich heen.

Verdieping

In groep 4 besteden we naast taal en rekenen ook aandacht aan wereldoriëntatie, natuur, techniek, verkeer, muziek, drama, gymnastiek, Engels, tekenen, handvaardigheid en sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen worden steeds zelfstandiger, ontdekken eigen interesses en willen van alles over de wereld om hen heen leren.

Rekenen en taal

Bij taal leren we de taal actief en passief gebruiken. Mondeling en schriftelijk. We beginnen het schooljaar met schrijven met een potlood en aan het eind van het jaar, schrijven we met vulpen. Tevens is er aandacht is voor het Technisch en Begrijpend Lezen. Daardoor wordt hun woordbeeld steeds sterker. Bovendien leren ze tijdens de lessen Spelling de eerste regels en afspraken over hoe wij de woorden in het Nederlands schrijven. Bij rekenen gaat het om getalbegrip tot 100 en beginnen met we met rekenen in context. Welke som zit er verstopt in het verhaaltje? Hoe reken je dat uit? Daarnaast krijgt het vermenigvuldigen een begin en worden de tafels van 1,2,3,4,5,10 geleerd.

Groep5

Groep 5

We vergroten onze wereld

In groep 5 zit je in de middenbouw. Kinderen krijgen nu ook aardrijkskunde en geschiedenis. Via de methode VierKeerWijzer leren kinderen meer zelf op zoek te gaan naar antwoorden op hun eigen vragen. Hiervoor gebruiken zij onder andere boeken en het Internet, maar ook een bezoek aan een museum kan ook een schat aan informatie opleveren.

Spreekbeurten

Vanaf groep 5 leren kinderen ook om een spreekbeurt of boekbespreking te houden. Een presentatie geven aan je klasgenoten kan best spannend zijn, maar het is ook leerzaam. En voor de klasgenoten is het boeiend als jij in de klas vertelt over een onderwerp waar jij veel weet.

Rekenen en spelling

Bij rekenen zijn de tafels erg belangrijk. Alle tafels komen voorbij en worden herhaald via zingen, bewegen, schrijven en op de computer. Dit zorgt voor de nodige afwisseling. En bij spelling komen er steeds meer regels voorbij. Wat leuk om te leren spellen! 

Groep6 2

Groep 6

We groeien!

Groep 6 is een mooie reis langs alle vakken. Je ontdekt steeds meer en je wereld wordt stapje voor stapje groter. Zo gaan wij met rekenen aan de slag met breuken. Dit zijn de leukste lessen van het jaar. Je begint bijvoorbeeld met het verdelen van taarten in stukken (breuken). Ook leer je om grotere keersommen op te lossen en staartdelingen te maken. Hoe leerzaam is dat! Bij taal gaan we een stap verder bij het ontleden van zinnen en gaan we oefenen met het schrijven van brieven. Natuurlijk leer je bij woordenschat weer veel (nieuwe) woorden.

Talent centraal

We willen kinderen in groep 6 ook laten groeien in het hebben van vriendschappen en het omgaan met anderen. We hebben daarom regelmatig gesprekken met elkaar. Via Snappet kun je zelf ook in de gaten houden hoe je aan het groeien bent. Je leert zelfstandiger te worden.

Creativiteit

We besteden veel tijd aan creativiteit en het ontwikkelen van jezelf. Wat heeft je interesse en wat doe je graag? Dat doen we door projecten te starten vanuit je eigen talent. Hierbij komen ook de vakken techniek, handvaardigheid en tekenen vaak aan de orde.

Groep7 1

Groep 7

We worden steeds zelfstandiger

Groep 7 is een prachtig leerjaar waarin de leerlingen nieuwe dingen leren en steeds meer zelfstandig worden. Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. We leren er de meest uitdagende stof van rekenen en taal die in groep 8 wordt herhaald en uitgediept.

Veel andere activiteiten

Daarnaast zijn er ook andere activiteiten zoals het verkeersexamen. Vanaf groep 1 besteden we aandacht aan het verkeer. In groep 7 maken de leerlingen een theoretische toets over de verkeersregels en -borden. Daarna gaan ze ook daadwerkelijk de straat op voor het examen. Ook gaan we in groep 7 voorlezen aan de kleuters. Alle kinderen krijgen één of twee kleuters toegewezen die zij voorlezen. Dit werkt positief voor de luistervaardigheid van de kleuters en stimuleert de zelfstandigheid van alle leerlingen. En ook niet onbelangrijk, goed voor de extra leeskilometers! Dit is een mooi bruggetje naar de voorleeswedstrijd, want in groep 7 mogen de leerlingen meedoen aan deze wedstrijd. Spannend, wie gaat er door naar de volgende ronde…?

Voorbereiding voortgezet onderwijs

In groep 7 besteden we al aandacht aan het voortgezet onderwijs. We bespreken hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit. De kinderen kunnen alvast open dagen gaan bezoeken. Eind groep 7 nemen we de entreetoets af om inzicht te krijgen waar het kind staat. Wij geven ook alvast een advies richting voor het voortgezet onderwijs.

Groep8 1 1

Groep 8

Op naar het middelbaar onderwijs!

In groep 8 zijn de kinderen de oudsten van de school en gaan ze het laatste jaar in. Dat betekent het oefenen van een musical, samen op kamp, het LEV-WN voetbaltoernooi, het organiseren van leuke activiteiten op school…. Maar, ook een keuze maken voor een nieuwe school.

Herhaling en verrijking van lesstof

Groep 8 is een bijzonder en spannend jaar met leuke activiteiten. De leerstof in groep 8 bestaat uit veel herhaling en verrijking van de stof uit groep 7. We gaan een stapje verder en zorgen dat wat ze hebben geleerd ook beklijfd. Alle leerstof van de afgelopen jaren komt samen in groep 8.

Schooladvies

De kinderen krijgen een schooladvies voor het voortgezet onderwijs en kiezen een nieuwe school die bij hun past. Uiteindelijk maken ze nog een eindtoets en dan is de groep 8’er klaar voor de brugklas!

Copyright © De Wissel Utrecht | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud